page_head_bg

Virkni og notkun pólývínýlalkóhóls

Pólývínýlalkóhól er notað oft í lífi okkar. Það eru margar flokkanir á pólývínýlalkóhóli og mörg notkun pólývínýlalkóhóls. Það gegnir mjög mikilvægu hlutverki í framleiðslu okkar og lífi. Sumt fólk er ekki mjög skýrt með notkun pólývínýlalkóhóls, svo hver er notkun pólývínýlalkóhóls? Við skulum kíkja!
Hvað er pólývínýlalkóhól?
Pólývínýlalkóhól er lífrænt efnasamband, efnaformúla [C2H4O] N, útlitið er hvítt flaga, flocculent eða duft fast, bragðlaust. Leysanlegt í vatni (yfir 95 ℃), örlítið leysanlegt í dímetýlsúlfoxíði, óleysanlegt í bensíni, steinolíu, jurtaolíu, benseni, tólúeni, díklóretan, koltetraklóríði, asetoni, etýlasetati, metanóli, etýlenglýkóli o.fl.
Tvö, hlutverk pólývínýlalkóhóls.
Notað til að framleiða pólývínýlasetal, bensínþolið pípa og vínylon, efnismeðferðarefni, ýruefni, pappírshúð, lím osfrv.
Flokkun efnahráefna
Kemísk hráefni má skipta í lífræn og ólífræn efnahráefni.
Flokkun lífrænna efnahráefna
Það má skipta í alkana og afleiður þeirra, alken og afleiður þeirra, alkýn og afleiður, kínón, aldehýð, alkóhól, ketón, fenól, etera, anhýdríð, estera, lífrænar sýrur, karboxýlat, kolvetni, heterósýklíð, nítríl, halamínósýklíð, nítríl og öðrum flokkum.
Flokkun ólífrænna efnahráefna
Helstu hráefni ólífrænna efnavara eru brennisteinn, natríum, fosfór, kalíum, kalsíum og önnur efnafræðileg steinefni (sjá ólífræn saltiðnaður) og kol, olía, jarðgas og loft, vatn og svo framvegis.
Hvað eru lífræn efnahráefni
Lífræn efnaiðnaður er skammstöfun á lífrænum efnaiðnaði, einnig þekktur sem lífræn efnaiðnaður. Byggt á jarðolíu, jarðgasi, kolum og öðrum hráefnum, aðalframleiðsla ýmissa lífrænna hráefnaiðnaðar. Grunn lífræn efnafræðileg bein hráefni eru vetni, kolmónoxíð, metan, etýlen, asetýlen, própýlen, kolefni fjögur eða fleiri alifatísk kolvetni, bensen, tólúen, xýlen, etýlbensen og svo framvegis. Úr hráolíu, jarðolíueimingu eða lágkolefnis alkansprungugasi, olíuhreinsunargasi og gasi, eftir aðskilnaðarmeðferð, er hægt að búa til í mismunandi tilgangi alífatískra kolvetnishráefna; Arómatísk efni er hægt að aðskilja frá endurbættu bensíni við hvataumbót, sprungnu bensíni fyrir kolvetnissprungu og koltjöru úr kolavörn.


Birtingartími: 19. maí 2022